Dzięki zastosowaniu kamery wewnątrzustnej masz pełną kontrolę nad przebiegiem procesu leczenia.

  • ułatwia komunikacje z pacjentem
  • uświadamia potrzebę leczenia
  • pozwala pacjentowi zobaczyć efekt leczenia na monitorze a lekarzowi ocenić dokładność wykonanej pracy